فصل دوم، پاره چهاردهم

نویسنده و خواننده: پرستو فروهر، تدوین: سپهر عاطفی، موسیقی: Perle، انتشار: نشر آسو
عکس‌ها و سندهای مربوط به این پاره:

 

رضا بصیری هموند حزب ملت ایران و خبرنگار آرمان ملت
در اردوگاه حزب دموکرات کردستان عراق، آذر ۵۹

امیر فلامرزی، داریوش فروهر، مسعود بارزانی در
اردوگاه حزب دموکرات کردستان عراق، آذر ۵۹

 داریوش فروهر و سیاووش صحت در
اردوگاه حزب دموکرات کردستان عراق، آذر ۵۹

بدرقه جوانان حزب ملت ایران به جبهه جنگ در همراهی با
بارزانی‌ها از سوی داریوش فروهر و خسرو سیف، آذر ۵۹

جوانان حزب ملت ایران به سرپرستی پرویز کریمخانی
عازم جبهه جنگ در همراهی با بارزانی‌ها، آذر ۵۹
؟، فرزین نوایی، پرویز کریمخانی، داریوش
میرعبدالباقی، سیاووش عظیمی، بابک جوهری،
داریوش یزدی‌زاده، مجید بانکی‌

از نشریه آرمان ملت

مقاله‌ای از نشریه آرمان ملت، شماره ۲۷:
ارتش پایندان استقلال ملی
هشدارهای حزب ملت ایران پیرامون نیرومندسازی ارتش

مقاله‌ای از نشریه آرمان ملت، شماره ۳۲:
قوه قضاییه باید مستقل باشد نه سلطه‌جو و انحصارگر
سیاسی کردن نهادهای دادرسی دهشت‌انگیز است