فصل آخر، پاره چهارم

عکس‌ها را در زادروز کاوه در بهار ۱۳۷۵ در خانه پدرومادرم گرفتم

اصفهان، با مادرم، بچه‌هایم و دکتر صحت عزیز

بیانیه‌های حزب ملت ایران و گفتگوهای فروهرها با رسانه‌ها در سال ۷۵ در این لینک