فصل سوم، پاره دهم

نویسنده و خواننده: پرستو فروهر، تدوین: سپهر عاطفی، موسیقی: Perle، انتشار: نشر آسو
عکس‌ها و سندهای مربوط به این پاره:

هموندان حزب ملت ایران و چند تن از اهالی احمدآباد
نیمه دهه ۶۰، احمدآباد

هموندان حزب ملت ایران، نیمه دهه ۶۰، احمدآباد

هیات امنای احمدآباد، دهه ۷۰
از راست: نورعلی تابنده، مادرشاهی، حسین شاه‌حسینی
داریوش فروهر، محمود مصدق. نشسته: یدالله سحابی

داریوش فروهر، گلزار شهدای احمدآباد، دهه ۷۰

داریوش فروهر، گلزار شهدای احمدآباد، دهه ۷۰

نمایی از فیلم نوستالگیا از آندری تارکفسکی