فصل آخر، پاره سوم

 

داریوش و پرستو فروهر


داریوش فروهر و عبدل بهروان، آلمان

پروانه فروهر و نسرین ستوده، خانه فروهرها

از چپ: زری کشاورز، پروانه فروهر، پروین دولت‌آبادی، ملکی قشقایی، مولود

بیانیه‌های حزب ملت ایران و گفتگوهای فروهرها با رسانه‌ها در سال ۷۴ در این لینک

پیروز دوانی تنها دو ماه و نیم پیش از قتل پدرومادرم در شهریور ۱۳۷۷ ناپدید شد و با وجود پیگیری بستگانش هیچگاه از سوی مقام‌های رسمی آگاهی یی در مورد سرنوشتش داده نشد. در گزارش ویژه‌ای که از سوی حزب به تاریخ ۵ شهریور ۷۷ منتشر شد آمده است: „از نیمروز سه‌شنبه سوم شهریورماه پیروز دوانی بنیادگزار و گردانندۀ شرکت پژوهشی پیروز، که در زمینه پیکارهای اجتماعی برای برقراری مردمسالاری تلاش‌های گسترد‌ه‌ای انجام می‌دهد و هرازگاه در نشریه‌های زیراکسی با دیدگاه‌های چپ به روشنگری می‌پردازد، ناپدید گردیده که به احتمال زیاد از سوی گماشتگان امنیتی ربوده شده است .در ادامه آمده: بازداشت های خلاف قانون و ناسازوار با حیثیت ذاتی انسان همچنان در جمهوری اسلامی دنباله دارد و یک کارزار گسترده برای آزادی همۀ زندانیان سیاسی ضروری است.“

یکی ازنامه‌های ایران مخبر در کودکی که پدرم بسیار دوستش داشت