یادداشت‌ها

تن به خستگی ندادن، گزارش سفر به تهران، آذر ۱۴۰۲

تنانگی از بیانیه قیام تا مرثیه سرکوب، تابستان ۱۴۰۲

تنیدگی روزمرگی و انقلاب؛ گزارش سفر پاییز ۱۴۰۱

در آستانه سالگرد قتل‌های سیاسی پاییز  ۷۷، آبان ۱۴۰۱


سالگرد قتل فروهرها در یکم آذر ۱۴۰۰


بیست و دو سال بعد؛ برای دادخواهی قتل‌های سیاسی از پا ننشینیم، آبان ۱۳۹۹


گزارش سفر به تهران: یادبود؛ این بار در متن فاجعه‌ای دیگر، آذر ۱۳۹۸


بحران ایرانی بودن، تابستان ۱۳۹۸


گزارش بیستمین سالگرد، پاییز ۱۳۹۷


بازخوانی دو گزارش رسمی در بیستمین سالگرد قتل فروهرها، آبان ۱۳۹۷


در سوگ بهرام نمازی و فرزین مخبر، مرداد ۱۳۹۷


روایت پرده هایی از چهره مصدق، بهار ۱۳۹۷


پشت این هول‌آور تاریک، آفتابی آشیان دارد، بهمن ۱۳۹۶


در یادآوری قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ و ضرورت دادخواهی، با یک پیوست، آبان ۱۳۹۶


درباره دادخواهی، شهریور ۱۳۹۶


گزارش سفر به تهران، پاییز ۱۳۹۵


تهمت و تهدید به نام دفاع از مقدسات و به کام تله‌ی امنیتی، خرداد ۱۳۹۵


از اینجا و آنجا در تهران، اسفند ۱۳۹۴


پسوند سیاسی بر فعل غارت، ۲۳ بهمن ۱۳۹۴


گزارش سفر آذر ۱۳۹۴ به تهران به همراه یک معما درباره‌ واژه حق


ظهور ناگهانی یک «عکس خبری» با زیرنویسی «مشکوک»، آبان ۱۳۹۴


میدان بهارستان؛ روز کودتا و این روزها، ۲۸ مرداد ۱۳۹۴


روز زن و گرامی‌داشت سیمین بهبهانی، ۱۳۹۴


روایت دعوت عجیب یک میزبان بی‌شرم، اسفند ۱۳۹۳


بازخوانی دادخواهی قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ از منظر تبعیض‌های زنانه، بهمن ۱۳۹۲


گزارشی از پرونده قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷، آبان ۱۳۹۲


سرکوب دهه‌ شصت، شهریور ۱۳۹۲


درد مرا به خانه‌ام می‌برد؛ ده سال دادخواهی، یادآوری، شکست، ۱۳۸۷


گزارش به ملت در آستانه‌ چهارمین سالگرد قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷، آذر ۱۳۸۲