فصل سوم، پاره هشتم

نویسنده و خواننده: پرستو فروهر، تدوین: سپهر عاطفی، موسیقی: Perle، انتشار: نشر آسو
عکس‌ها و سندهای مربوط به این پاره:

سرباز وظیفه آرش فروهر

شاهنامه‌ای که مهریه ازدواج پروانه و داریوش فروهر بود،
هدیه اللهیار صالح در روز ازدواجشان در
۳ اردیبهشت ۱۳۴۰

كاغذ باریكی‌ از لای‌ برگ‌های‌ شاهنامه‌ بیرون‌ زده‌ بود.
پدرم‌ كتاب‌ را با احتیاط‌ باز كرد، دستش‌ را به آرامی‌
روی‌ كاغذ نازك‌ كشید و 
با همان‌ ضرباهنگ‌ سنتی‌
كه‌ شعرهای‌ قدیمی‌ را می‌خواند 
روایت ضحاك‌
و كاوه‌ آهنگر را خواند
آن‌ روز پسركم‌ كاوه‌ نام‌ گرفت‌.

در بهار ۶۵ کاوه به‌ دنیا آمد كه‌ نامش‌ یادگاری‌ ست‌ از پدرم‌

داریوش فروهر و دومین نوه‌اش کاوه

گل خانوم و کاوه

جكی‌، سگی‌ كه‌ مادرم‌ برای‌ محافظت‌ از خانه‌‌شان
آورد، به‌ دلیل‌ شكایت‌ همسایه‌ها از پارس‌هایش
به‌ خانه ما نقل‌ مكان‌ كرد.