فصل سوم، پاره نخست

نویسنده و خواننده: پرستو فروهر، تدوین: سپهر عاطفی، موسیقی: Perle، انتشار: نشر آسو
عکس‌ها و سندهای مربوط به این پاره:

پروانه، پرستو و آرش فروهر، نوروز ۶۰

با دخترخاله‌ام پریوش و دوستانم هلن، مجید و رضا
در حیاط خانه، نوروز ۶۰

  
سروده‌های پروانه فروهر از
نشریه آرمان ملت شماره ۵۰ و۵۲


اعلامیه حزب ملت ایران: تجاوز به حقوق ملت، ۱۹ خرداد ۶۰

اعلامیه حزب ملت ایران: خطر برکناری ريیس‌جمهور
۲۶ خرداد ۶۰