فصل دوم، پاره چهارم

نویسنده و خواننده: پرستو فروهر، تدوین: سپهر عاطفی، موسیقی: Perle، انتشار: نشر آسو
عکس‌ها و سندهای مربوط به این پاره:

روز ۹ آبان برای تبریك آزادی آیتالله طالقانی از سوی بازاریان
جبهه ملی دعوت شد. مردم از حوالی بازار حرکت کردند
و شاخه‌های گل به همراه داشتند.
جمعیت که به نزدیك خانۀ آیتالله طالقانی در دروازه شمیران
رسید، شمارش هزاران تن بود. آنجا داریوش فروهر روی یك
بلندی سخنرانی و اعلام كرد كه برای تعیین نوع
حكومت آیندۀ ایران بایستی به آراء عمومی مراجعه شود.

دکتر سنجابی پیش از مصاحبه مطبوعاتی در ۲۰ آبان ۵۷
به همراه داریوش فروهر از سوی فرماندار نظامی تهران
 بازداشت شد.


پروانه فروهر و منوچهر کیهانی، هموندان حزب ملت ایران
در مصاحبه مطبوعاتی جبهه ملی در ۲۰ آبان ۵۷
پس از بازداشت کریم سنجابی و داریوش فروهر
از سوی فرماندار نظامی تهران
.
لینک فیلم این بازداشت


متن گفتار دکتر سنجابی برای مصاحبه مطبوعاتی ۲۰
آبان ۵۷ که با بازداشت او و داریوش فروهر انجام نشد.

تصویر بالا و پایین: داریوش فروهر در یکی از مصاحبه‌های
مطبوعاتی جبهه ملی، تابستان ۱۳۵۷

کریم سنجابی و بهروز برومند(عضو حزب ملت ایران و
شورای جبهه ملی) در یکی از مصاحبه‌های
مطبوعاتی جبهه ملی، تابستان ۱۳۵۷

شاپور بختیار و بهروز برومند در یکی از مصاحبه‌های
مطبوعاتی جبهه ملی، تابستان ۱۳۵۷