فصل سوم، پاره ششم

نویسنده و خواننده: پرستو فروهر، تدوین: سپهر عاطفی، موسیقی: Perle، انتشار: نشر آسو
عکس‌ها و سندهای مربوط به این پاره:

پسرم‌ كوروش‌ در آغاز مهرماه‌ سال‌ ۱۳۶۲ به‌ دنیا آمد و
مانند‌ شریانی از شادی‌ به‌ زندگی‌ ما پیوست‌:

پسرك‌ چشم‌های‌ مادرم‌ را داشت‌ و از همان‌ نوزادی
بیش‌ از هر كس‌ شبیه برادرم‌ آرش‌ بود.

مادرم شیفته‌ی‌ نوه‌اش‌ شده‌ بود، با او بازی‌ می‌كرد،
برایش‌ لالایی‌ و كتاب‌ می‌خواند و با هر واژه و حرکت
نوی او ذوق‌زده‌ می‌شد.

کورش پدرم را بابای‌ داریوش صدا می‌زد.
نامی که بر او ماند و دیگر نوه‌هایش هم با همین نام
او را صدا زدند. هنوز هم گاهی که به یادش
می‌آورند همین نام را دارد.

پدرم و کورش در حال سبزی‌کاری در باغچه خانه تهرانپارس، ۱۳۶۵