فصل آخر، پاره نخست

دست‌خط پروانه فروهر

هیات امنای احمدآباد در دهه ۷۰- از راست: نورعلی تابنده، جواد مادرشاهی
حسین شاه‌حسینی، داریوش فروهر، محمود مصدق
نشسته: یدالله سحابی

از نامه‌های پروانه فروهر

دست‌خط داریوش فروهر

اعلامیه حزب ملت ایران: انتخابات نمایشی را رسوا کنید

اعلامیه حزب ملت ایران: وظیفه ملی؛ پیش‌شرط‌های انتخابات آزاد

عکس‌هایی از سفر پروانه فروهر به آلمان
:با پرستو و کورش و کاوه

تصویرهایی از کتابچه سروده‌های پروانه فروهر