فصل دوم، پاره پنجم

نویسنده و خواننده: پرستو فروهر، تدوین: سپهر عاطفی، موسیقی: Perle، انتشار: نشر آسو
عکس‌ها و سندهای مربوط به این پاره:

این عکس را در خرت و پرت‌های مادربزرگم یافتم.
شبیه آن عکس‌های حضرت علی‌ست که قنادی یاس
به مشتری‌هایش هدیه می‌داد.

پروانه فروهر با دوستش که نقاش بود و نام کوچکش
اشرف. عکس در بهار ۵۶ گرفته شده است.
… با آغاز ماه محرم ۵۷، سر دادن الله‌اكبر و
شعارهای سیاسی از روی پشت‌بام‌ به حركت‌های
اعتراضی مردم اضافه شد.
آن شب اشرف خانوم بحثی طولانی با مادرم كرد.
می‌گفت به جای گفتن الله‌اكبر می‌شود تشت زد
که سنتی قدیمی برای خبررسانی و اعتراض‌ست. …

 پرویز کریم‌خانی، پروانه فروهر، …نیشابوری
.عکس در راهپیمایی روز تاسوعای ۱۳۵۷ گرفته شده

 پروانه و آرش فروهر
.عکس در راهپیمایی روز تاسوعای ۱۳۵۷ گرفته شده

بیانیه‌ها و خبرنامه‌های جبهه ملی در
تارنمای فروهرها

در کنار شادروان حسین شاه‌حسینی در سال ۱۳۸۷

عکس را در دیداری با احمد رناسی در پاریس
در سال ۱۳۸۶ از او گرفتم