فصل دوم، پاره هفتم

نویسنده و خواننده: پرستو فروهر، تدوین: سپهر عاطفی، موسیقی: Perle، انتشار: نشر آسو
عکس‌ها و سندهای مربوط به این پاره:

پدرم با با پرواز‌‌ آیت‌الله‌ خمینی‌ به‌ ایران‌ بازگشت و
پس‌ از فرود اولین‌ كسی‌ بود كه‌ از هواپیما خارج‌ شد.
عکسی این صحنه را ثبت کرده و نمایانگر بیگانگی
و تعلق همزمان او به آن موقعیتی ست که در آن قرار دارد.
تصمیم او برای ترک سریع آن مکان منجر به نبودنش
در عکس‌های جمعی آن روز شد، که دیگر مسافران
برای حضور در آنها سر و دست شکستند.
این تصمیم در تصویر بالا ثبت شده است.
اما من مهلت پرسیدن چرایی آن را از او نیافتم.
عکس را سال‌ها بعد از قتل او در آرشیو کاوه گلستان یافتم.
هیچگاه منتشر نشده بود و پدرم نیز آن را ندیده بود.


عکس در دهه ۷۰ در احمدآباد گرفته شده است.
محسن عبدلی که در این پاره از او نام برده شده،
زیر عکس مصدق ایستاده و سرش پایین است.
دیگران در عکس داریوش فروهر، محمدعلی خدابخش
فرزین مخبر، ؟

عکس در نیمه دهه ۶۰ در احمدآباد گرفته شده است.
محسن عبدلی که در این پاره از او نام برده شده،
نفر دوم نشسته از راست است. حاضران اعضای
حزب ملت ایران هستند از جمله: فرزین مخبر،
نعمت حاج رمضان، خسرو سیف، محمود گرگین،
داریوش فروهر، محمدی، محمد خالقی، …
داریوش فروهر و سیاووش صحت، اوایل دهه ۳۰

داریوش فروهر و سیاووش صحت، سالن سخنرانی
قرارگاه حزب ملت ایران، ۱۳۵۸

راهپیمایی تأیید نخست‌وزیری بازرگان. از راست:
سیاووش صحت، فریدون آغاسی، داریوش فروهر،
محمد مکری، خسرو سیف