فصل آخر، پاره دوم

عکس‌ها در احمدآباد در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۳ گرفته شده‌اند
در مناسبت یکصدودوازدهمین زادروز مصدق
شمس‌الدین امیرعلایی سمت راست داریوش فروهر ایستاده است
گزارش خبری حزب ملت ایران درباره این آیین

مرگ شمس‌الدین امیرعلایی

گزارش خبری درباره حمله به خاکسپاری شمس‌الدین امیرعلایی

گفتگوی داریوش فروهر با گزارشگر رادیو صدای آلمان
درباره‌ی ناآرامی‌های اسلام‌شهر – فروردین ۱۳۷۴

عکس‌های زیر در زادروز مصدق در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۴
در احمدآباد گرفته شده‌اند
سخنرانی پروانه فروهر در این مناسبت

گزارش خبری حزب ملت ایران: تصادف داریوش فروهر

بیانیه حزب ملت ایران در اعتراض به حمله گروه فشار به آیین بزرگداشت کریم سنجابی

گفتگوی داریوش فروهر با صدای امریکا در بیست‌ویکم تیر ۱۳۷۴
در اعتراض به یورش گروه فشار به بزرگداشت سنجابی