فصل آخر، پاره ششم

 

گزیده‌ای از عکس‌ها و سندهای مربوط به این پاره:

هما دارابی کنار مادرم ایستاده است. جشن ازدواج فروهرها، ۱۳۴۱

هما دارابی، مادرم و من، فروردین ۱۳۴۳

هما دارابی و همسرش منوچهر کیهانی به همراه فروهرها، ۱۳۴۶

 سخنرانی پروانه فروهر در بزرگداشت هما دارابی، ۱۳۷۲

فروهرها روی ایوان خانه کنار مجسمه‌ای از رضا بصیری، ۱۳۷۵

سخنرانی پروانه فروهر در کنفرانس بنیاد پروهش‌های زنان ایران، ۱۳۷۵

بیدادگری بس است؛ اعلامیه حزب ملت ایران
در اعتراض به قتل ملا محمد ربیعی، ۱۳۷۵