فصل سوم، پاره نهم

نویسنده و خواننده: پرستو فروهر، تدوین: سپهر عاطفی، موسیقی: Perle، انتشار: نشر آسو
عکس‌ها و سندهای مربوط به این پاره:

این عکس گروهی از هموندان حزب ملت ایران را در
احمدآباد
 بر مزار مصدق نشان می‌دهد در سال
۱۳۶۶.
 پدرم عینکی بر چشم دارد با شیشه‌های کلفت
که مربوط به پیش از جراحی چشم‌هایش است.

داریوش فروهر و سیاووش صحت، مالاگا، ۱۳۶۷

کاظم سامی و پروانه فروهر که هر دو قربانی
قتل‌های سیاسی شدند.
عکس در سال ۱۳۵۸ گرفته شده است
به هنگام گفتگوی آنان برای نشریه جبهه ملی به
سردبیری پروانه فروهر در دوران کوتاهی که سامی
وزیر بهداری نخستین دولت پس از انقلاب بود.

کاظم سامی و داریوش فروهر که هر دو قربانی
قتل‌های سیاسی شدند 
در جمع کابینه دولت انقلاب

اعلامیه حزب ملت ایران در دهمین سالگرد انقلاب ۲۲ بهمن