فصل سوم، پاره یازدهم

نویسنده و خواننده: پرستو فروهر، تدوین: سپهر عاطفی، موسیقی: Perle، انتشار: نشر آسو
عکس‌ها و سندهای مربوط به این پاره:

این عکس‌ها را دوست عزیزی از شب پیش از سفر من به آلمان گرفته است.

از راست: عبدل بهروان، داریوش فروهر، طهماسبی
برلین، ۱۳۶۹